امروز : جمعه ۲۶ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۲۳:۳۷
بازدید علمی برگزار شد.

بازدید از کارخانه شیر توسط شورای بسیج اساتید استان اصفهان و کارگروه علمی پژوهشی سازمان.

بازدید از کارخانه شیر توسط شورای بسیج اساتید استان اصفهان و کارگروه علمی پژوهشی سازمان.
بازدید از کارخانه شیر توسط شورای بسیج اساتید استان اصفهان و کارگروه علمی پژوهشی سازمان.
شنبه | ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ - ۰۷:۲۸ |
کد خبر : ۸۳۵ |
مدیریت فرهنگی

بازدید از کارخانه شیر توسط شورای بسیج اساتید استان اصفهان و کارگروه علمی پژوهشی سازمان برگزار شد.

اخبار فرهنگی

اطلاعیه ها

پیشخوان خدمات

پنل ثبت نام