امروز : جمعه ۲۲ فروردين ۱۳۹۹ ساعت ۲۳:۲۱

گزارش تصویری - نشست فصلی مدیران کانون ها- پاییز


نشست فصلی مدیران کانون ها و دفاتر بسیج اساتید دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان

با حضور سردار فدا جانشین محترم فرمانده سپاه استان

نشست فصلی مدیران کانون ها و دفاتر بسیج اساتید دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان که با حضور سردار فدا جانشین محترم فرمانده سپاه استان روز چهارشنبه 10 آبان در ستاد دانشگاه پیام نور برگزار شد نود کانون و دفتر بسیج اساتید دانشگاه و مراکز آموزش عالی حضور بهم رساندند.
نشست فصلی مدیران کانون ها- پای...
جزئیات
نشست فصلی مدیران کانون ها- پای...
جزئیات
نشست فصلی مدیران کانون ها- پای...
جزئیات
نشست فصلی مدیران کانون ها- پای...
جزئیات
نشست فصلی مدیران کانون ها- پای...
جزئیات
نشست فصلی مدیران کانون ها- پای...
جزئیات